VNPT Hưng Yên ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 với Sở GD-ĐT và khai trương Trung tâm Điều hành giáo dục

Ngày 27.10, VNPT Hưng Yên cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và khai trương Trung tâm Điều hành giáo dục (IOC) do VNPT Hưng Yên trao tặng. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh

    Trong những năm qua, VNPT Hưng Yên cùng Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông vào hoạt động giáo dục, đào tạo, đem lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

    Theo thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, VNPT Hưng Yên và Sở Giáo dục và Đào tạo nhất trí cùng nhau tiếp tục hợp tác đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục, triển khai tại các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh theo các định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của tỉnh Hưng Yên như: Triển khai ứng dụng, quản lý cơ sở dữ liệu tại các nhà trường; đổi mới phương pháp dạy và học tại các trường, phát triển trường học thông minh, lớp học thông minh; xây dựng mô hình Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số trong ngành Giáo dục và Đào tạo; hợp tác trong lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số; Phối hợp trong triển khai các cơ chế, chính sách về chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo.

    Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng khẳng định, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu khách quan. Trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện. Để triển khai thực hiện thành công thỏa thuận hợp tác, Sở Giáo dục và Đào tạo, VNPT Hưng Yên cần phối hợp chặt chẽ nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; thường xuyên cập nhật, bổ sung và tích hợp đầy đủ, chính xác dữ liệu để nguồn dữ liệu có thể khai thác, sử dụng hiệu quả. Hai bên phân công cụ thể, chi tiết nhiệm vụ cho từng đơn vị, cá nhân phụ trách. Lựa chọn nhóm trường theo từng cấp học thuộc các địa phương để thí điểm xây dựng trường học thông minh nhằm rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng. Trước ngày 31.12.2021, phải đưa vào hoạt động ổn định Trung tâm điều hành giáo dục...

    Bằng năng lực mạng lưới, hạ tầng mạng Viễn thông – CNTT cùng đội ngũ nhân lực CNTT chất lượng cao, việc VNPT Hưng Yên và Sở Giáo dục-Đào tạo ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số sẽ hỗ trợ Ngành Giáo dục triển khai, đẩy mạnh ứng dụng toàn diện CNTT - Viễn thông trong mọi lĩnh vực hoạt động; góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng giảng dạy và học tập trong hệ thống nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là đưa hoạt động dạy và học lên môi trường số.

Hồng Long

Một số hình ảnh tiêu biểu:


PCT UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Một số hình ảnh về buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 giữa VNPT Hưng Yên và Sở GD-ĐT Hưng Yên

 


Các chuyên gia IT của VNPT Hưng Yên giới thiệu với cac đại biểu giải pháp về chuyển đổi số Ngành Giáo dục.


Khai trương Trung tâm điều hành giáo dục (IOC) do VNPT Hưng Yên trao tặng