Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của VNPT Hưng yên

Trong những năm qua, mạng lưới của VNPT Hưng Yên luôn được duy trì ổn định, mạng truyền dẫn đã cơ bản được cáp quang hóa tất cả các huyện, nhiều tuyến vòng ring tạo độ an toàn mạng cao, nhiều xã đã có cáp quang.

LÃNH ĐẠO VNPT HƯNG YÊN

 • Giám đốc: Ông Từ Anh Tuấn
 • Phó giám đốc: Ông Nguyễn Đăng Thành
 • Phó giám đốc: Ông Nguyễn Tuấn Đức
 • Phó giám đốc: Ông Nguyễn Mạnh Quyền

ĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN

 • Bí thư Đảng ủy: Ông Từ Anh Tuấn
 • Phó bí thư đảng ủy: Ông Vũ Quang Huy
 • Chủ tịch Công đoàn: Ông Nguyễn Hải Nam
 • Phó chủ tịch: Ông Vũ Quang Huy
 • Bí thư Đoàn thanh niên: Ông Vũ Tự Lâm
 • Văn phòng Đảng ủy: Ông Nguyễn Hồng Long
 • Văn phòng Công đoàn: Ông Nguyễn Hồng Long


CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

 • Phòng Nhân sự tổng hợp
  • Trưởng phòng: Ông Đinh Giang Hải

 

 • Phòng Kỹ Thuật Đầu Tư
  • Trưởng phòng: Ông Nguyễn Huy Gô

 

 

 • Phòng Kế toán - Kế hoạch  
  • Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc

 

 • Trung tâm Điều hành thông tin
  • Giám đốc trung tâm: Ông Nguyễn Hải Nam

 

 • Trung tâm Công nghệ thông tin
  • Giám đốc: Ông Nguyễn Mạnh Quyền

 

 • Trung tâm Kinh doanh
  • Giám đốc: Ông Nguyễn Tuấn Đức

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VIỄN THÔNG HƯNG YÊN