VNPT HƯNG YÊN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ LUÂN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ

VNPT HƯNG YÊN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ LUÂN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Chiều 20/8/2018, VNPT Hưng Yên đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ.

Chi tiết

HỘI THI LAO ĐỘNG GIỎI NĂM 2018 TẠI VNPT HƯNG YÊN

HỘI THI LAO ĐỘNG GIỎI NĂM 2018 TẠI VNPT HƯNG YÊN

Tạo điều kiện để người lao động rèn luyện kỹ năng mềm trong xử lý các tình huống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngày 14/7/2018 vừa qua VNPT Hưng Yên tổ chức Hội thi “Lao động giỏi” năm 2018.

Chi tiết

SÔI NỔI VÀ HÀO HỨNG VỚI HỘI THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG - VNPT HUNG YEN‘S GOT TALENT

SÔI NỔI VÀ HÀO HỨNG VỚI HỘI THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG - VNPT HUNG YEN‘S GOT TALENT

Tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động giải trí, bổ ích, lý thú, ngày 14/7/2018 vừa qua VNPT Hưng Yên tổ chức Hội thi tìm kiếm tài năng – VNPT Hung Yen‘s Got Talent.

Chi tiết

VNPT HƯNG YÊN ĐÀO TẠO KIẾN THỨC VỀ TẠO ĐỘNG LỰC VÀ PHÁT TRIỂN CAM KẾT VỚI TỔ CHỨC CHO NHÂN VIÊN

VNPT HƯNG YÊN ĐÀO TẠO KIẾN THỨC VỀ TẠO ĐỘNG LỰC VÀ PHÁT TRIỂN CAM KẾT VỚI TỔ CHỨC CHO NHÂN VIÊN

Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, trong 2 ngày (09 và 11/7/2018) VNPT Hưng Yên vừa tổ chức khóa đào tạo kiến thức về tạo động lực và phát triển cam kết với tổ chức cho nhân viên.

Chi tiết

VNPT HƯNG YÊN HUẤN LUYỆN KIẾN THỨC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

VNPT HƯNG YÊN HUẤN LUYỆN KIẾN THỨC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng để CBCNV chủ động phòng tránh và đảm bảo an toàn lao động trong công tác, ngày 07/6/2018 vừa qua, VNPT Hưng Yên đã phối hợp với Cục An toàn Lao động - Bộ Lao động - TBXH tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2017 cho toàn bộ CBCNV.

Chi tiết

VNPT HƯNG YÊN TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ

VNPT HƯNG YÊN TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, VNPT Hưng Yên vừa hợp tác với Học viện công nghệ BCVT tổ chức khóa đào tạo về phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên nội bộ là cán bộ lãnh đạo và chuyên viên các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo, tổ trưởng các đơn vị trực thuộc và một số cán bộ, chuyên gia thường xuyên đứng truyền đạt tại các lớp đào tạo, tập huấn do đơn vị tổ chức.

Chi tiết

VNPT HƯNG YÊN: 100% NHÂN VIÊN KINH DOANH – KỸ THUẬT ĐƯỢC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG XÂY DỰNG HÌNH ẢNH VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG

VNPT HƯNG YÊN: 100% NHÂN VIÊN KINH DOANH – KỸ THUẬT ĐƯỢC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG XÂY DỰNG HÌNH ẢNH VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG

Vừa qua, ngày 12/4/2018, VNPT Hưng Yên tổ chức khai giảng khóa đào tạo “kỹ năng xây dựng hình ảnh và mối quan hệ với khách hàng hiệu quả” cho toàn bộ đội ngũ nhân viên kinh doanh, kỹ thuật trên địa bàn.

Chi tiết