VNPT Hưng Yên chung sức xây dựng nông thôn mới

Sau nhiều năm đổi mới, nông thôn Hưng Yên có nhiều khởi sắc, cơ cấu kinh tế nông thôn có bước chuyển dịch tích cực. Cùng với đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, VNPT Hưng Yên đã và đang có nhiều đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới.

Hưng Yên là một trong những tỉnh đi đầu thực hiện 6 chương trình lớn ở khu vực nông thôn: điện, đường, trường, trạm, thông tin và nước sạch. Hiện nay, tất cả các loại xe có thể về tận các thôn, làng để đón khách hoặc chở hàng nông sản về thành phố. 100% số xã, thôn có điện thắp sáng và phục vụ sản xuất với gần 99% số hộ được sử dụng điện. Nhiều thôn, làng có hệ thống chiếu sáng ngoài đường. Tất cả các xã có hệ thống thông tin liên lạc. Toàn tỉnh có hơn 58% số gia đình và hơn 44% số thôn, làng đạt chuẩn văn hóa.

 Sau nhiều năm đổi mới và triển khai có hiệu quả Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020, nông thôn Thái Bình có nhiều khởi sắc, cơ cấu kinh tế nông thôn có bước chuyển dịch tích cực. Cùng với đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, VNPT Thái Bình đã và đang có nhiều đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới.

Là đơn vị chủ lực cung cấp dịch vụ VT-CNTT những năm qua VNPT Thái Bình đã đầu tư mạng lưới, hiện đại hóa và mở rộng cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ VT-CNTT đáp ứng mọi yêu cầu thông tin cho khách hàng, nhân dân và các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban, Ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu quy hoạch vùng sản xuất, vùng dân cư, quy hoạch phát triển hạ tầng phim hay.

kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt, phát triển văn hóa, giữ gìn môi trường và phát triển các làng nghề ở mỗi địa phương.

Để thực hiện được quy hoạch phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật ở các thôn, xã, huyện trên địa bàn toàn tỉnh, VNPT Hưng Yên xây dựng phương án đồng thời vừa thực hiện di dời, dịch chuyển cơ sở hạ tầng của mình vừa đáp ứng yêu cầu quy hoạch nông thôn mới và đảm bảo kinh doanh hiệu quả trong cạnh tranh. Đó là bài toán không dễ đối với đơn vị khi chi phí phát sinh tăng lên trong năm kế hoạch nhất là trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay. Hiện với 70 công trình hạ tầng kỹ thuật của VNPT nằm các xã trên địa bàn tỉnh phải di dời dịch chuyển trong năm 2011, 2012 tương ứng với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Mặc dù có nhiều khó khăn song 2 năm qua VNPT Thái bình đã thực hiện dịch chuyển hơn 20 công trình với tổng chi phí 543.216.000 đồng. Các dự án công trình còn lại sẽ tiếp tục triển khai năm 2013.

Do tiến độ xây dựng nông thôn mới được triển khai trên địa bàn rộng, yêu cầu thời hạn giải tỏa nhanh nên việc di dời một số công trình hệ thống, cống bể, cột, cáp của VNPT cũng bị ảnh hưởng và đó cũng là khó khăn đơn vị đã và đang nỗ lực giải quyết.

Bên cạnh việc dịch chuyển cơ sở hạ tầng VT-CNTT phục vụ nông thôn mới, năm 2012, VNPT Hưng Yên tăng cường đầu tư mới thêm 13 trạm BTS 2G và 3G; 35 trạm MxU trên địa bàn tỉnh tại vùng sâu, vùng xa, sóng yếu để nâng cao chất lượng dịch vụ. Cung cấp đa dạng dịch vụ như băng rộng (Mega VNN, MyTV, FTTx), di dộng, dịch vụ gia tăng, chữ ký số, tra cứu điểm thi, chính sách tích hợp dịch vụ, cung cấp web kienthucviet.vn …với nhiều gói cước đa dạng hấp dẫn, ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp, cơ quan đảng, chính quyền, học sinh, sinh viên, Y tế, Công an, Đoàn Thanh niên…

Với chất lượng dịch vụ đã được khẳng định, VNPT Hưng Yên đã và đang tạo sự tin tưởng, sức lan tỏa thương hiệu VNPT trên địa bàn Hưng Yên.