Trung tâm điều hành thông tin khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc

21/5/2018 Giám đốc Trung tâm ĐHTT💙 vừa Quyết định thưởng nóng📢 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong SXKD 🎁và thành tích hoàn thành vượt mức công tác🥁 hoàn thiện, bổ sung thông tin thuê bao trả trước📶 cho khách hàng theo 🇻🇳️Nghị định 49/2017-NĐ-CP của Chính phủ