TÍCH CỰC TRIỂN KHAI 5S GIAI ĐOẠN 3

Xây dựng và thực hành 5s tại VNPT Hưng Yên được đơn vị xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, bởi lẽ lãnh đạo VNPT Hưng Yên coi đây là công cụ quản lý chất lượng tạo ra nền tảng cơ bản để thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng góp phần tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn.

Hoàn thành 2 giai đoạn triển khai 5S đúng tiến độ và hiệu quả rõ nét

    Quả thật đúng là như vậy, sau khi tổng kết 2 giai đoạn triển khai 5S từ Phòng làm việc đến các nhà trạm tại VNPT Hưng Yên với những công việc chủ yếu như: Vệ sinh công nghiệp, sàng lọc và loại bỏ những vật dụng không còn nhu cầu sử dụng, thu hồi các thiết bị dư thừa, kiểm kê dán nhãn để dễ dàng nhận biết và nhập kho tái sử dụng, sắp xếp những vật dụng một cách khoa học và để ở những vị trí dễ thấy, dễ lấy… Theo số liệu thống kê từ Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện 5s tại VNPT Hưng Yên, có 8/8 đơn vị (đạt 100%) hoàn thành 5s giai đoạn 1 và 2 tại nơi làm việc, còn đối với nhà trạm thì đã thực hành 5s được trên 90 % tổng số nhà trạm trong toàn tỉnh.


Triển khai 5s tại nhà kho của VNPT Hưng Yên

    Đặc biệt với việc với các chế tài mạnh kèm theo cơ chế, động lực khuyến khích hấp dẫn với những đơn vị trong thực hành 5s đã thực sự tạo ra sự chuyển biến trong tác phong làm việc và kỹ năng xử lý tình huống cho người lao động. Người lao động đã có ý thức xây dựng phương pháp làm việc khoa học và thời gian biểu để giải quyết công việc hợp lý, thiết lập môi trường làm việc thân thiện, khoa học, tạo điều kiện để người lao động say mê và sáng tạo trong công việc, nhất là chuyên nghiệp về tác phong, giao tiếp, phục vụ khách hàng làm khách hàng luôn luôn hài lòng về các dịch vụ mà VNPT Hưng Yên cung cấp. Còn đối với nhà trạm việc thực hành 5s gắn với công tác tối ưu đã tiết kiệm triệt để chi phí vật tư, thiết bị, điện năng, nhiên liệu cho vận hành, khai thác, đảm bảo an toàn, an ninh nhà trạm, an toàn về phòng chống cháy nổ và phòng chống thiên tai, địch họa, bên cạnh đó, khai thác tối đa hiệu suất sử dụng thiết bị, nhà trạm, tổng đài, chủ động về năng lực cung cấp dịch vụ khi khách hàng có nhu cầu.

    Triển khai 5s giai đoạn 3 với nỗ lực và quyết tâm caoThực hành 5s trong tối ưu thiết bị, nhà trạm​

    Theo lãnh đạo VNPT Hưng Yên, đây là giai đoạn được triển khai từ nay đến cuối năm 2016 gắn với mục tiêu chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh đó là: Đạt chất lượng mạng lưới và chất lượng dịch vụ số 1 trong lòng khách hàng. Để triển khaicó hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện 5s từ phòng làm việc đến 100 % nhà trạm trong toàn tỉnh, ngày 12/9/2016 VNPT Hưng Yên đã ban hành kế hoạch số 864/CV-VNPTHY-NSTH, theo đó trước mắt tổ chức Hội nghị tập huấn để 100 % CBCNV nắm được những tiêu chí trong triển khai 5s: Đối với Phòng làm việc, nhà kho, công tác sắp xếp được thực hiện thường xuyên, liên tục theo tiêu chí đưa ra. Đối với các nhà trạm phải phân công cụ thể và niêm yết danh sách cán bộ phụ trách 5s tại nhà trạm đó để thường xuyên tiến hành các công việc: Vệ sinh nhà trạm, phòng máy, máy phát điện, bảo dưỡng máy phát, bảo dưỡng cột ăng ten và tối ưu hóa thiết bị, tổng đài…vv… Không những vậy, hàng tháng VNPT Hưng Yên ấn định ngày thứ hai, tuần cuối cùng của tháng là ngày 100% người lao động đồng loạt ra quân thực hiện 5s trong toàn tỉnh. Việc thực hiện 5s đều có sự giám sát chặt chẽ của bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo, trước và sau khi thực hiện tại mỗi phòng, mỗi nhà trạm đều phải chụp ảnh để có sự so sánh và rút kinh nghiệm. Trên cơ sở các tiêu chí và thang điểm ban hành, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện 5s sẽ chấm điểm và biểu dương, khen thưởng với những đơn vị tiêu biểu vào cuối quý IV năm 2016, đồng thời chấn chỉnh kịp thời những tồn tại hạn chế tại các đơn vị.


Ban Chỉ đạo thực hiện 5s đi chấm điểm tại nhà kho của các đơn vị thuộc VNPT Hưng Yên


Trước khi thực hành 5s​


Kết quả nơi làm việc đã được bố trí gọn gàng ngăn nắp sau khi thực hành 5s​

     Xây dựng và thực hành 5s giai đoạn 3 trong bối cảnh VNPT Hưng Yên đang nỗ lực tăng tốc để thực hiện các chỉ tiêu thi đua 120 ngày đêm gắn với các nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2016. Có thể nói đây là quyết tâm rất lớn nhận được sự đồng thuận của tập thể lãnh đạo và CBCNV vì hơn bao giờ hết người lao động đã được giáo dục nhận thức từ Bộ tài liệu Văn hóa VNPT mà 5s là nền tảng khi được thực hiện đồng bộ sẽ tạo nên hệ thống quản trị chất lượng chuyên nghiệp thực sự và đúng nghĩa, đó là tác phong là việc chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo ra chất lượng dịch vụ vượt trội, cạnh tranh thắng lợi, đảm bảo hiệu quả SXKD, tạo môi trường công tác thân thiện, gắn kết “Vì mái nhà chung VNPT”, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Hồng Long