LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN LÀM VIỆC VỚI ĐỊA BÀN HƯNG YÊN VỀ TRIỂN KHAI BỘ GIẢI PHÁP KINH DOANH DỊCH VỤ SỐ

Sáng 21/3/2024 Phó TGĐ Tập đoàn Ngô Diên Hy đã có buổi làm việc với VNPT địa bàn Hưng Yên về triển khai bộ giải pháp kinh doanh Dịch vụ Số. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo VNPT-IT, VNPT-Vinaphone, VNPT-Media, VNPT-IT khu vực 4, Ban Chiến lược sản phẩm Tập đoàn. Tại địa bàn có sự tham dự của Ban Giám đốc VTT-TTKD, Trung tâm CNTT, phòng KHTCDN.

Trên cơ sở báo cáo kết quả triển khai bộ giải pháp kinh doanh dịch vụ số tại địa bàn Hưng Yên, các ý kiến trao đổi, thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kết luận buổi làm việc, Phó TGĐ Tập đoàn Ngô Diên Hy đánh giá cao nỗ lực, sự quan tâm tổ chức kinh doanh Dịch vụ Số trong thời gian qua, đặc biệt, năm 2023 VNPT Hưng Yên là một trong những đơn vị có mức tăng trưởng ấn tượng về doanh thu Dịch vụ Số trong toàn Tập đoàn ! Đồng thời nhấn mạnh, để triển khai bộ giải pháp kinh doanh dịch vụ số năm 2024 trên địa bàn, cần có sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện, tận dụng lợi thế sẵn có để hoàn thành mục tiêu năm 2024, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu Dịch vụ Số trên địa bàn.

Đối với các TCT: VNPT-IT, VNPT-Vinaphone, VNPT-Media, VNPT-IT khu vực 4 ... Sớm giải quyết và trả lời các kiến nghị, đề xuất của địa bàn bằng văn bản, đồng hành, hỗ trợ kịp thời để triển khai đồng bộ và hiệu quả bộ giải pháp kinh doanh Dịch vụ Số tại địa bàn Hưng Yên.

Hồng Long

Một số hình ảnh buổi làm việc của lãnh đạo Tập đoàn với VNPT địa bàn Hưng Yên sáng ngày 21/3/2024: