Dịch vụ gia tăng của tổng đài điện thoại

Dịch vụ gia tăng của tổng đài điện thoại. Khách hàng có thể chuyển số máy của mình đến một số máy khác đã định trước. Dịch vụ này rất tiện lợi khi thường xuyên đi vắng và có thể chuyển cho người khác nghe hộ hoặc khi bạn thường làm việc ở nhiều nơi có thể chuyển cuộc gọi đến nơi mình hiện đang làm việc.

Chuyển cuộc gọi khi bận (Ký hiệu: CFBL, Mã dịch vụ: 22): Cài dịch vụ *22*số máy#. Hủy dịch vụ #22#.

1. Chuyển tiếp cuộc gọi
Chuyển cuộc gọi khi không trả lời sau 4 hồi chuông (Ký hiệu: CFDA, Mã dịch vụ: 23): Cài dịch vụ *23*số máy#. Hủy dịch vụ #61#.
Chuyển cuộc gọi tức thời (Ký hiệu: CF, Mã dịch vụ: 21): Cài dịch vụ *21*số máy#. Hủy dịch vụ #21#.
Cước dịch vụ:
Cước đăng ký: Không thu
Cước tháo hủy: Không thu
Cước hàng tháng: Không thu
2. Báo thức tự động
Bạn có thể đặt báo thức trên máy điện thoại khi đăng kí sử dụng dịch vụ này
Đặt báo thức: Nhấc máy, bấm *55* GGPP#; GG: giờ cần báo thức, PP: phút cần báo thức.
Xoá báo thức: Nhấc máy, bấm #55*GGPP#
3.Hiển thị số gọi đến
Giúp bạn biết được số điện thoại của ngư­ời gọi đến cho mình và lưu lại các số điện thoại gọi đến. Để sử dụng dịch vụ này bạn cần có bộ hiển thị số hoặc máy điện thoại có chức năng hiển thị số máy gọi đến.
4. Báo cuộc gọi đến trong khi đàm thoại
Với dịch vụ này bạn có thể biết được có một cuộc gọi đến trong khi bạn đang đàm thoại
Kích hoạt dịch vụ: Nhấc máy, bấm *43#
Sử dụng dịch vụ: Trong khi bạn đang nói chuyện thuê bao B, nếu thuê bao C gọi đến máy của bạn, bạn sẽ nghe thấy tín hiệu “tít...” trong ống nghe; Nhấn nhanh cần tổ hợp (hoặc nhấn nút Recall hoặc flash), sau đó bạn nhấn số 2 để thiết lập liên lạc với thuê bao C, để thuê bao B đang chờ. Khi cuộc liên lạc giữa bạn và C kết thúc, nhấn nhanh cần tổ hợp (hoặc ấn nút Recall hoặc flash), nhấn phím số 1 .
Xoá : Nếu không muốn sử dụng dịch vụ này: Nhấc máy nghe tín hiệu ấn #43#.
5. Điện thoại 3 bên (Điện thoại hội nghị)
Giúp bạn nói chuyện cùng lúc với hai thuê bao khác nhau. Bạn quay số của người thứ nhất để nói chuyện, gọi tiếp người thứ hai bằng cách dập nhanh cần tổ hợp (hoặc ấn nút Recall hoặc flash), bạn sẽ nhận được âm “mời quay số”, sau đó bạn quay số của người thứ hai để thiết lập cuộc nói chuyện, lúc này bạn có thể:
Nhấn nhanh cần tổ hợp (hoặc ấn nút Recall hoặc flash), sau đó nhấn số 1 để quay lại nói chuyện với ng­ười thứ nhất.
Hoặc nhấn số 3, để cả ba ng­ười cùng nói chuyện.
Cước sử dụng:
Cước cài đặt (đồng/TB/lần): Không thu
Cước sử dụng (đồng/TB/tháng): Không thu
6. Quay số rút gọn
Khách hàng có nhiều số điện thoại thường hay gọi, để dễ nhớ và đơn giản cách gọi thuê bao có thể đăng ký dịch vụ quay số rút gọn (số được rút gọn từ 1,2 hoặc 3 chữ số thay vì phải quay đủ các số).
Kích hoạt dịch vụ
Bước 1: Nhấc tổ hợp, nghe tín hiệu hoạt động.
Bước 2: ấn liên tục các phím trên máy điện thoại: *51*ST*SĐT# (ST : Số tắt ; SĐT : Số điện thoại)
Bước 3: Nếu có tín hiệu kéo dài, việc kích hoạt đã thực hiện xong.
Ví dụ: Cài phím tắt 10 cho số ĐT 3863211 : *51*10*3863211#
Cách sử dụng : Nhấc máy, nghe tín hiệu hoạt động, ấn các phím số tắt đã cài đặt và phím #.
Ví dụ: Cần gọi về số máy 3863211 . Nhấc tổ hợp lên và ấn liên tục các phím 10# sẽ được kết nối cuộc gọi đến 3863211.Cách xóa số đã cài đặt: Nhấc tổ hợp lên, nghe tín hiệu hoạt động và ấn liên tục các phím *51*ST# .
7. Thông báo vắng nhà
Trường hợp bạn đi vắng lâu ngày không có sử dụng máy điện thoại, có thể đăng ký dịch vụ yêu cầu tổng đài tự động thông báo bằng lời nói khi có người gọi đến.
Cài đặt dịch vụ : *26#
Xóa bỏ dịch vụ : #26#
8. Đường dây nóng
Do yêu cầu đặc biệt khẩn cấp, hay đối với người tàn tật ít khả năng sử dụng điện thoại, Bưu điện sẽ cung cấp đường dây nóng . Khi nhấc ống nghe sau 05 giây, nếu không gọi cho số nào, máy điện thoại sẽ được nối ngay tới máy mà khách yêu cầu trước.
9. Truy tìm số máy gọi đến
Thuê bao có đăng ký dịch vụ này khi nhận được một cuộc gọi đến có thể yêu cần ghi lại số máy chủ gọi.
Cách sử dụng : Khi có cuộc gọi đến, bạn muốn biết số máy gọi đến, dập nhanh cần tổ hợp (hoặc ấn nút Recall hoặc flash)trong lúc đang đàm thoại và vẫn tiếp tục cuộc đàm thoại đó. Số chủ gọi và số bị gọi sẽ được lưu trữ trong tổng đài. Sau đó bạn gọi tới 555 để hỏi số máy đã gọi đến cho bạn.
10. Hạn chế theo yêu cầu
Khi đăng ký dịch vụ bạn dùng mã số riêng để khóa các cuộc gọi liên tỉnh, quốc tế tại máy điện thoại của mình. Tránh được khả năng người nào đó sử dụng máy điện thoại của mình liên lạc làm phát sinh cước ngoài ý muốn.
Cách khóa : Nhấc tổ hợp lên, nghe tín hiệu hoạt động.
Đối với các số máy.....
Thao tác khóa: ấn các liên tiếp các phím *34*a*b# (a: mật mã cá nhân với bốn chữ số tự chọn từ 0 đến 9, b: mức hạn chế =03-05 (b=03 cấm gọi quốc tế, b=04 cấm gọi liên tỉnh & quốc tế, b=05 cấm gọi liên tỉnh, quốc tế, qua giao dịch viên)
Thao tác mở: ấn các liên tiếp các phím #34*a# (a: mật mã cá nhân với bốn chữ số đã cài khóa)
Khi nghe tín hiệu kéo dài coi như việc cài đặt đã hoàn thành, gác tổ hợp xuống. Nếu sau khi đã thao tác máy không phát tín hiệu kéo dài mà báo tiếng "tip" liên tục thi phải gác máy xuống và thao tác lại từ đầu.
Chú ý : Quý khách phải khóa máy lại sau khi đã thao tác mở máy thực hiện cuộc gọi.
11. Tạo nhóm thuê bao
Quý khách sử dụng nhiều số điện thoại riêng lẻ, khi có cuộc gọi đến bất kỳ một số máy nào trong nhóm, máy chính sẽ đổ chuông và việc đỏ chuông sẽ chuyển dần vào các máy khác khi các máy theo thứ tự ưu tiên bận.
12. Cấp tín hiệu đảo cực và tín hiệu 16Khz
Sử dụng cho tổng đài nội bộ
PABX trong việc lập trình tín hiệu tính cước