Tin mới nhất

CÁC Đ/C TỈNH ỦY VIÊN DỰ SINH HOẠT ĐỊNH KỲ TẠI CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ VIỄN THÔNG HƯNG YÊN

CÁC Đ/C TỈNH ỦY VIÊN DỰ SINH HOẠT ĐỊNH KỲ TẠI CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ VIỄN THÔNG HƯNG YÊN

Thực hiện Quy định số 895-QĐ/TU ngày 16/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc các đ/c Tỉnh ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt Chi bộ, ngày 05/11/2018 vừa qua, đ/c Phạm Huy Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đ/c Đỗ Thị Hương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã về dự buổi sinh hoạt định kỳ tại Chi bộ Kỹ thuật – Đầu tư thuộc Đảng bộ Viễn thông Hưng Yên.