Tin mới nhất

VNPT Hưng Yên: Đồng hành cùng tỉnh xây dựng chính quyền điện tử

VNPT Hưng Yên: Đồng hành cùng tỉnh xây dựng chính quyền điện tử

Thời gian qua, bên cạnh hoạt động cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, VNPT Hưng Yên đã tích cực hỗ trợ tư vấn và xây dựng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong các cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh.