Tin mới nhất

Trung tâm điều hành thông tin khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc

Trung tâm điều hành thông tin khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc

21/5/2018 Giám đốc Trung tâm ĐHTT💙 vừa Quyết định thưởng nóng📢 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong SXKD 🎁và thành tích hoàn thành vượt mức công tác🥁 hoàn thiện, bổ sung thông tin thuê bao trả trước📶 cho khách hàng theo 🇻🇳️Nghị định 49/2017-NĐ-CP của Chính phủ