Tin mới nhất

VNPT Hưng Yên: Linh hoạt và sáng tạo trong phát triển FiberVNN

VNPT Hưng Yên: Linh hoạt và sáng tạo trong phát triển FiberVNN

Với nhiều giải pháp linh hoạt, sát sao thực tiễn, 8 tháng đầu năm 2016, VNPT trên địa bàn Hưng Yên đã đạt 158,5 % kế hoạch Tập đoàn giao về phát triển thuê bao FiberVNN, 71,9 % kế hoạch về doanh thu dịch vụ Internet.