Tin nổi bật

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

Trong bầu không khí đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ, Hội nghị người lao động đã đồng thuận, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đó là đạt chất lượng số 1, quản lý chặt chẽ, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, tác phong chuyên nghiệp, văn minh, chính trực. Hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu Tập đoàn giao, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận tăng trưởng ít nhất 5% so với cùng kỳ năm 2016.