Ngày 10/10/2018 PGĐ VNPT Hưng Yên Nguyễn Đăng Thành thưởng nóng Trung tâm ĐHTT về nỗ lực tối ưu chất lượng sóng di động khu vực Yên Mỹ và thị trấn Bần Yên Nhân góp phần đảm bảo chất lượng dịch vụ cung