Lãnh đạo Trung tâm Viễn thông Khu vực IV động viên và khen thưởng người lao động về nỗ lực chuyển thuê bao quang tại trạm Phố Nối vào đêm 11/10/2018