HĐTV TẬP ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01 TẠI VNPT ĐỊA BÀN HƯNG YÊN.

Sáng 05/7/2023, đoàn Giám sát của Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT làm việc với VNPT địa bàn Hưng Yên về thực hiện Nghị Quyết 01/NQ-VNPT- HĐTV-KHĐT.

Tham dự buổi làm việc có đ/c Hoàng Kim Bình - Thành viên HĐTV Tập đoàn, Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Đình Danh, lãnh đạo Ban Kiểm soát nội bộ, Ban Tài chính Chiến lược Tập đoàn.

Về phía các TCT có Phó TGĐ VNPT-Vinaphone Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó TGĐ VNPT-IT Nguyễn Đức Kiên.

Về phía VNPT địa bàn Hưng Yên có đ/c Từ Anh Tuấn - Trưởng đại diện, Giám đốc VNPT Hưng Yên, Ban Giám đốc VTT-TTKD, cùng toàn thể cán bộ chủ chốt của VNPT địa bàn Hưng Yên.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát của Tập đoàn đã nghe đ/c Từ Anh Tuấn báo cáo từng chương trình hành động để thực hiện các nội dung tập trung chỉ đạo điều hành theo NQ 01; đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của địa bàn và đề xuất kiến nghị với Tập đoàn, VNPT-Vinaphone, VNPT-IT.

Kết luận Hội nghị, đ/c Hoàng Kim Bình – Thành viên HĐTV Tập đoàn và đ/c Nguyễn Đình Danh – Phó TGĐ Tập đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng và nỗ lực của địa bàn trên cơ sở kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, bộ chỉ số và tăng trưởng các dịch vụ 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh: Địa bàn đã kịp thời ban hành các chương trình hành động triển khai 4 bộ chuyên đề tại Hội nghị giải pháp của Tập đoàn năm 2023 với sự quyết liệt và nỗ lực cao nhất, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch Tập đoàn giao, tăng trưởng thị phần và đảm bảo đời sống, thu nhập người lao động toàn địa bàn .

Một số hình ảnh ghi lại tại buổi làm việc của đoàn giám sát HĐTV Tập đoàn với VNPT địa bàn Hưng Yên sáng ngày 05/7/2023


Đ/c Hoàng Kim Bình - Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.​Đ/c Nguyễn Đình Danh - Phó TGĐ Tập đoàn phát biểu tại buổi làm việc.​

 

Hồng Long