VNPT Hưng Yên huấn luyện định kỳ kiến thức an toàn lao động năm 2023

Ngày 23/2/2023 VNPT Hưng Yên tổ chức khóa huấn luyện an toàn lao động cho CBCNV. Đây là khóa huấn luyện định kỳ hàng năm nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng để CBCNV chủ động phòng tránh và đảm bảo an toàn lao động trong công tác.

   Khóa học được đào tạo bởi Cục An toàn Lao động - Bộ Lao động – TBXH đã cung cấp cho CBCNV những nội dung hết sức cơ bản và thiết thực về: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; công tác tổ chức quản lý và thực hiện các qui định về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; đánh giá các nguy cơ trong sản xuất; các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ; kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Đặc biệt, khóa học còn tổ chức huấn luyện theo đặc thù riêng của công việc ở nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động, các chức danh: Lao động cột cao,  nhân viên vận hành bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật, nhân viên địa bàn… Đảm bảo an toàn cao trong lao động sản xuất; đưa ra một số tình huống, sự cố giả định khi xảy ra mất an toàn lao động, tai nạn lao động từ điều kiện làm việc thực tế để các học viên trải nghiệm và giải quyết các tình huống cấp bách đó góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về con người và tài sản cho doanh nghiệp khi xảy ra tại nạn lao động.
    Đánh giá tổng quan về khóa huấn luyện của VNPT Hưng Yên, đại diện Cục An toàn Lao động  cho biết: “Đây là khóa huấn luyện trang bị những kiến thức và kỹ năng hết sức bổ ích để người lao động chủ động phòng tránh nguy cơ mất an toàn lao động trong sản xuất, bảo vệ tính mạng con người và tài sản cho doanh nghiệp. Cùng phương pháp truyền đạt trực quan, sinh động giúp cho các học viên tiếp thu kiến thức khá tốt các nội dung bài giảng, điều đó thể hiện ở các tình huống trao đổi, tương tác trực tiếp giữa giảng viên với học viên và chất lượng bài kiểm tra trình độ nhận thức của các học viên sau khóa huấn luyện”.
Dịch vụ Viễn thông, CNTT ngày nay được coi là dịch vụ thiết yếu trong đời sống kinh tế xã hội, việc đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ tính mạng con người và tài sản nhà nước cũng chính là đảm bảo chất lượng dịch vụ và yêu cầu thông tin liên lạc thông suốt. Vì vậy, với phương châm “con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp”, bên cạnh việc huấn luyện và trang bị kỹ năng về an toàn lao động, trong thời gian tới VNPT Hưng Yên sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư trang thiết bị thông minh, ứng dụng triệt để CNTT trong cảnh báo, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn lao động.

Hồng Long

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn: