Triển khai dịch vụ EZPay "Thanh toán Cước Vinaphone trả sau bằng thẻ trả trước EZPay"

Triển khai dịch vụ EZPay "Thanh toán Cước Vinaphone trả sau bằng thẻ trả trước EZPay"

Từ ngày 15/03/2013 thực hiện thanh toán cước Vinaphone trả sau bằng thẻ trả trước.

Chi tiết