ĐIỂM CUNG CÁP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI HƯNG YÊN

VNPT VinaPhone Hưng Yên thông báo các điểm giao dịch và điểm cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sau khi nghị định 49/2017/NĐ-CP ngày 24/07/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thhành một số điều của Luật vin thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, vin thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn trong công tác đăng ký thông tin thuê bao trả trước và đăng ký sử dụng các dịch vụ Viễn thông  - Công nghệ thông tin của VNPT. 

VNPT VinaPhone Hưng Yên thông báo các điểm giao dịch VinaPhone:

Các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông: