TẬP HUẤN VĂN HÓA VNPT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản trong Bộ tài liệu Văn hóa VNPT trong CNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn để CNVC-LĐ VNPT Hưng Yên nắm bắt, hiểu và vận dụng vào thực tiễn công tác của bản thân nhằm tạo dựng hình ảnh con người VNPT đích thực, quảng bá thương hiệu VNPT đến khách hàng, Công đoàn VNPT Hưng Yên vừa triển khai đợt tập huấn Văn hóa VNPT cho 100 % người lao động đang công tác.

     Theo đó, trước khi truyền đạt đến người lao động, Chuyên môn, Công đoàn VNPT Hưng Yên tổ chức lớp tập huấn truyền đạt kỹ năng giảng viên nội bộ, chuẩn bị giáo án và các nội dung cơ bản trong Bộ tài liệu Văn hóa VNPT cho đội ngũ cán bộ là lãnh đạo các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Giám đốc, PGĐ, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở các kiến thức và kỹ năng thu được, từng đơn vị trực thuộc sẽ mở lớp tập huấn cho người lao động ngay tại đơn vị do đ/c Chủ tịch Công đoàn trực tiếp làm giảng viên truyền đạt cho người lao động.

Tổ chức lớp tập huấn Văn hóa VNPT cho người lao động tại Khối Văn phòng và các đơn vị trực thuộc


     Dưới sự giám sát và chỉ đạo của lãnh đạo Công đoàn VNPT Hưng Yên, thống kê sơ bộ sau gần 10 ngày triển khai, có 8/8 đơn vị hoàn thành kế hoạch tổ chức lớp, 100 % người lao động được Tập huấn Văn hóa VNPT. Kiểm tra ngẫu nhiên đối với người lao động tại 1 số đơn vị: Khối Văn Phòng, Trung tâm VT Khu vực I, khu vực V sau khi được tập huấn Văn hóa VNPT cho thấy về cơ bản các lớp tập huấn đạt yêu cầu về chất lượng chuyên môn, bài giảng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, người lao động nắm vững những nội dung cơ bản trong Bộ tài liệu Văn hóa VNPT, có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và tác phong giao tiếp với khách hàng.

     Chia sẻ về các giải pháp đẩy mạnh việc triển khai Văn hóa VNPT đến người lao động trực tiếp sản xuất, bà Trần Thị Liễu - Chủ tịch Công đoàn VNPT Hưng Yên cho biết: “ Xác định rõ Văn hóa VNPT là nền tảng tinh thần, tạo nên sự “chuyên biệt - khác biệt - hiệu quả” và bản sắc riêng của Người VNPT, vì vậy ngay từ khi Tập đoàn và Công đoàn BCVT Việt Nam ban hành Bộ tài liệu, chuẩn mực về Văn hóa VNPT, chuyên môn, Công đoàn VNPT Hưng Yên đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện hoạt động: Thường xuyên tổ chức các cuộc Hội thảo, tọa đàm về Văn hóa VNPT, thi tìm hiểu Văn hóa VNPT dưới nhiều hình thức phong phú, mở các lớp tập huấn Văn hóa VNPT. Bên cạnh đó, vừa tạo nên sức ép, vừa tạo ra động lực để người lao động thấm nhuần những giá trị, tôn chỉ, mục đích, phương châm hành động của VNPT, tạo nên thương hiệu, sức mạnh kỷ cương, thực hiện các cam kết phục vụ khách hàng của VNPT Hưng Yên đó là chất lượng dịch vụ vượt trội. Với các giải pháp đó, đến nay môi trường công tác, ý thức tự giác của người lao động đã có sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt là thái độ, tác phong giao tiếp với khách hàng, chất lượng dịch vụ cung cấp đã tạo ra sự khác biệt đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng trước sự cạnh tranh và lôi kéo của các đối thủ lớn”.Để người lao động thấm nhuần tư tưởng, bên cạnh việc tập huấn Văn hóa VNPT ,
 VNPT Hưng Yên còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Văn hóa VNPT để đông đảo người lao động tham gia

    Được biết, ngoài việc tập huấn kiến thức về Văn hóa VNPT để nâng cao nhận thức cho người lao động, thời gian tới VNPT Hưng Yên còn đưa Bộ tài liệu Văn hóa VNPT thành một trong những nội dung cơ bản để triển khai đánh giá năng lực cá nhân (P2) cho toàn bộ người lao động đang công tác trong dây chuyền sản xuất để tiến hành công tác sàng lọc, đánh giá, phân loại đội ngũ, làm căn cứ đào tạo, đào tạo lại đảm bảo chất lượng đội ngũ và yêu cầu công tác. Đây có thể nói là chế tài hết sức nghiêm minh cho thấy chủ trương của lãnh đạo VNPT Hưng Yên, đó là lấy nhân tố “chất lượng đội ngũ” là kim chỉ nam tạo nên sự đột phá để thực hiện mục tiêu: “khách hàng là trung tâm, chất lượng là linh hồn, hiệu quả là thước đo” để phát triển ổn định.

Hồng Long